Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
13. A Sınıfı Ateşleyici Yeterlilik Belgesi Sınavı
 
  Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesinin Verilmesi Esas ve Usullerinin Belirlenmesi Hakkındaki Yönetmelik gereği sivil kullanım amaçlı patlayıcı maddeleri kullanacakların, yeterlilik sınavlarına katılmaları ve yapmak istedikleri işin niteliğine uygun olan Ateşleyici Yeterlilik Belgesini almaları gerektiği, 13' üncü A Sınıfı Ateşleyici Yeterlilik Belgesi Yazılı Sınavının 11 Kasım 2018 tarihi saat: 10.00' da, mülakat sınavının ise 12-16 Kasım 2018 tarihleri arasında Ankara ilinde yapılmasının planlandığı bildirilmiştir.
   Söz konusu 13' üncü A Sınıfı Ateşleyici Yeterlilik Belgesi Sınavına ait iş ve işlemler, ekte gönderilen talimat doğrultusunda yapılacaktır.
  
 
 
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • TUBİM
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • Çocuklar Uluslararası Sempozyumu
  • İçişleri Bakanlığı
  • KGYS