Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
696 sayılı KHK kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçmek için sınava girmeye hak kazanan personel listesi
 

24.12.2017 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan, 696 Sayılı Olağanüstü Hal Kanunu Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereğince, birimlerimizde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile alt işveren işçisi olarak çalışanlardan, KHK kapsamında belirlenen şartlan taşıyanların sürekli işçi kadrolarında İstihdam edilecekleri hükme bağlanmıştır.
Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğümüz bünyesinde taşeron firmaya bağlı alt işveren işçisi olarak çalışanlardan tespit komisyonu tarafından başvurulan kabul edilerek sınava girmeye hak kazananların listesi yazımız ekinde gönderilmiştir. Yazımız ekinde gönderilen 696 sayılı KHK kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçmek için başvuru yapan ve başvurulan uygun bulanarak sınava girmeye hak kazanan personel listesi ekte sunulmuştur.
 


 
 
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • UPEM
  • TUBİM
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • Çocuklar Uluslararası Sempozyumu
  • İçişleri Bakanlığı
  • KGYS